HCM, ông Phạm Đức Phượng, chủ vườn lan rừng và người săn hoa tại Đăk Lăk cho hay lan giã hạc thường có hai loại bột biến là đột biến lá ...

Tin tức khác